top of page

२ तिमोथी २: २
ती चीजहरु जुन तपाइँले धेरै साक्षीहरु को उपस्थिति मा म बाट सुन्नुभएको छ, यी वफादार मानिसहरु लाई सिकाउनुहुन्छ जो अरुलाई पनि सिकाउन सक्षम हुनेछन्।

यो पृष्ठ तपाइँ तपाइँको आध्यात्मिक यात्रा मा मार्गदर्शन दिनेछ। यसले तपाइँलाई विभिन्न अनलाइन स्रोतहरु बाट साझा ई-शिक्षा सामग्री प्रदान गर्दछ। हाम्रो लक्ष्य प्रभु येशू ख्रीष्ट को महान आयोग को लागी यो अनलाइन माध्यम को उपयोग गरेर संसार मा कहीं ख्रीष्ट को लागी दुर्गम सम्म पुग्न को लागी हो। कुनै पनी समय, कहीं पनी, तपाइँको आफ्नै गति मा, तपाइँ येशूलाई चिन्नुहुनेछ र उहाँलाई धेरै माया गर्नुहुनेछ।    

सिफारिश स्रोतहरु

कुनै पनि समय, कहीं पनी, अध्ययन र आफ्नो गति मा जान्नुहोस्।

२ तिमोथी ३: १-1-१
सबै धर्मशास्त्र ईश्वर बाट प्रेरित छ र हामीलाई के सिकाउन को लागी उपयोगी छ र हामीलाई हाम्रो जीवनमा के गलत छ भन्ने महसुस गराउन को लागी उपयोगी छ। यो हामीलाई सच्याउँछ जब हामी गलत छौं र हामीलाई सिकाउँछ कि के सही छ। भगवान यो प्रयोग गर्न को लागी तैयार गर्न र आफ्ना मानिसहरु लाई हरेक राम्रो काम गर्न को लागी सुसज्जित गर्दछ।

अन्य सम्बन्धित भिडियो विषयहरु

अभिभावकत्व

अभिभावक को भूमिका

पढ्नुहोस्:
एफिसी:: ४
हितोपदेश २२:
एफिसी:: २

Family Fun in Field

ईसाई प्रेम सम्बन्ध

पढ्नुहोस्:
हितोपदेश 17:17
2 कोरिन्थी 6:14
एफिसी ४:१५

Image by Everton Vila
Collecting Money

वित्तीय व्यवस्थापन

पढ्नुहोस्:
१ तिमोथी ::१०
प्रेरित 20:35
फिलिप्पी ४:१

Image by Olivia Snow

आध्यात्मिक युद्ध

पढ्नुहोस्:
एफिसी:: १०-११
२ थेस्सलोनिकी ३: ३
२ कोरिन्थी १०: ४-५

Image by Stormseeker

कसरी चिन्ता र अवसाद संग लडिरहेका को लागी हेरचाह गर्ने

Family Dispute

विवाह मा तपाइँको सबैभन्दा ठूलो समस्या

पढ्नुहोस्:
लूका 6: 43-45

bottom of page